Projekt obejmował posadowienie trzech mostów (kładek) pieszo-rowerowych nad rzeką Łyną. Ze względu na zaleganie w podłożu gruntów spoistych zastosowano długie pale wkręcane o zmiennej średnicy. Dodatkowo zbrojenie pali realizowane było przy użyciu dwóch koszy zbrojeniowych: wąskiego – na pełną długość pala oraz szerokiego o długości 6m. Podczas realizacji wykonano aż 8 próbnych obciążeń pali, które potwierdziły nośności obliczoną na podstawie wykonanych badań CPT.