Warunki gruntowe zmusiły Inwestorów do posadowienia wiat targowiskowych na palach.