Skip to content

Pale prefabrykowane Pale gotowe do użycia

Czym są pale prefabrykowane?

Pale prefabrykowane są to gotowe elementy żelbetowe. Umieszczamy je w gruncie za pomocą specjalistycznej jednostki sprzętowej, wyposażonej w system wibracyjny, udarowy lub wciskany. Od wielu lat stosujemy je na rynku geo-technicznym jako posadowienie praktycznie każdego rodzaju obiektów budowlanych w zróżnicowanych warunkach gruntowych.

Do największych zalet technologii pali prefabrykowanych można zaliczyć szybkość wykonania i pełną kontrolę jakości pogrążanych elementów. Dotyczy to również gruntu o krańcowo niskich parametrach wytrzymałościowych. Istnieje też możliwość instalowania elementów pod kątem. Projektanci cenią sobie technologię głównie z uwagi na zdolność przenoszenia sił poziomych i momentów zginających, niezależnie od warunków gruntowych.

Pale prefabrykowane przygotowywane są w zakładach prefabrykacji i przywożone na plac budowy jako gotowe do użycia.

Instalowanie pali odbywa się za pomocą kafarów spalinowych lub hydraulicznych, w których regulując amplitudę uderzeń dopasowuje się siłę uderzenia.

Dostępne oferowane przez nas wymiary pali to 22/22; 25/25; 35/35; 38/38, 40/40; 42/42;45/45 cm.

Nośność pali to 200 kN do 1800kN

Dokumentacja techniczna

Gotowy pal hydrauliczny Kafar hydrauliczny Kafar

Zastosowanie pali prefabrykowanych

Z uwagi na różnorodne zastosowania. Pale prefabrykowane możemy z pewnością zastosować do słabego podłoża. Również nadają się do podłoża gruntowego, nasypów drogowych, przyczółków mostowych czy płyt fundamentowych. Ze względu na stosunkowo wysoki koszt używa się ich głównie w celu bezpośredniego posadowienia obiektów. Przede wszystkim na gruntach organicznych o wilgotności sięgającej kilkuset procent.

W takiej sytuacji pale prefabrykowane pełnią przede wszystkim (z projektowego punktu widzenia) funkcję całkowicie sztywnych kolumn wzmacniających słabe podłoże (tzw. rigid inclusions). Z pewnością stopień, rodzaj zbrojenia, parametry materiałów, przekroje i rozstawy dostosowujemy każdorazowo do specyfiki projektu. Ze względu na optymalizację rozwiązania możemy osiągnąć poprzez precyzyjne zaprojektowanie warstwy transmisyjnej. W związku z tym mogą stanowić różne konstrukcje z gruntu zbrojonego, materiały mineralne stabilizowane chemicznie lub tradycyjne płyty żelbetowe.

Pale prefabrykowane – zalety

  • szybkość wykonania,
  • pełna kontrola jakości prefabrykowanych kolumn,
  • możliwość instalacji elementów wzmocnienia pod kątem,
  • możliwość określenia nośności bezpośrednio po instalacji na
  • podstawie oporów wpędu.