Skip to content

Pale wbijane Opis technologii

Wykonanie pali wbijanych polega na wprowadzeniu w grunt stalowej rury zakończonej ostrzem traconym przy pomocy palownicy wyposażonej w kafar hydrauliczny.

Kosz zbrojeniowy umieszcza się w środku suchej rury dzięki czemu pal jest zbrojony na całej długości lub po wypełnieniu rury mieszanką betonową.

Rurę wyciąga się za pomocą wyciągarki oraz przy pomocy wibracji z kafara. Wibracje ułatwiają wyciągnięcie rury, powodują dogęszczenie gruntu wokół pobocznicy oraz zagęszczenie betonu.

Dokumentacja techniczna

φ ostrze tracone Kafar hydrauliczny Komora podawcza rura osłonowa 273-610mm Beton Zbrojenie Wyciągarka Gotowy pal