Skip to content

Pale przemieszczeniowe Pale SDP, FDP, kolumny CMC

1. OPIS TECHNOLOGII PALI PRZEMIESZCZENIOWYCH SDP, FDP, KOLUMN CMC

Wykonanie pali przemieszczeniowych, znanych również jako pale SDP (ang. Soil Displacement Piles), pale FDP (ang. Full Displacement Piles) lub kolumny CMC (Controled Modulus Column) polega na wkręceniu w grunt stalowej tuby ze specjalną głowica powodującą rozepchanie gruntu na boku w trakcie wiercenia.

Wiertło do wykonywania pali przemieszczeniowych SDP składa się z trzech części. Dolna część to uzwojenie, które podobnie jak przy palach CFA ułatwiające penetrację gruntu. Środkowa część to specjalna głowica rozpychająca grunt w trakcie wiercenia oraz wyciągania wiertła. Część górna to stalowa tuba stanowiąca rdzeń wiertła.

Tuba zakończona jest u dołu ostrzem traconym, które zabezpiecza wnętrze jej przed dostaniem się do wnętrza gruntu oraz wody. Ostrze pozostaje pod podstawą pala po osiągnięciu żądanej głębokości.

Betonowanie pali przemieszczeniowych SDP rozpoczyna się po osiągnięciu żądanej głębokości. Mieszankę betonową pompuje się pod ciśnieniem przy jednoczesnym ponoszeniem wiertła i obrotach w prawą stronę. Konstrukcja głowicy powoduje ponowne rozepchnięcie odprężonego lub obsypanego gruntu tworząc doskonalą formę dla pala przemieszczeniowego.

Po zakończeniu betonowania do świeżej mieszanki wprowadza się zbrojenie wykonane wcześniej w zakładzie prefabrykacji, zgodnie z projektem. Dzięki zastosowaniu rdzenia wiertła o dużej średnicy wewnętrznej możliwe jest również wprowadzenie kosza zbrojeniowego przed podaniem betonu co ułatwia zbrojenia pali przemieszczeniowych SDP / FDP / CMC o znacznej długości.

Do głównych zalet palowania w technologii pali przemieszczeniowych SDP, FDP, kolumn CMC można zaliczyć:

  • brak wibracji podczas wykonywania pali,
  • mniejsze zużycie betonu w porównaniu do pali CFA,
  • dogęszczanie gruntu dookoła pobocznicy pala podczas jego wykonywania,
  • większa nośność, przy jednocześnie zmniejszonej średnicy pala (w stosunku do pali CFA)
  • brak urobku podczas wiercenia,
  • szybkość wykonania,
  • czysty plac budowy.

2. ZASTOSOWANIE PALI PRZEMIESZCZENIOWYCH SDP, FDP, KOLUMN CMC

Pale przemieszczeniowe SDP, FDP, kolumny CMC stosowane są najczęściej w gruntach spoistych twardoplastycznych i plastycznych oraz w gruntach niespoistych średniozagęszczonych do zagęszczonych o ID ? 0,70. Technologia palowania SDP sprawdza się w terenie zabudowanym ze względu na brak wibracji. Ze względu na szybkość wykonania oraz niewielkie średnice pale SDP stosuje się pod obiekty przemysłowe i handlowe. Palowanie w technologii SDP stanowi alternatywę dla wymiany gruntu przy głębokościach pow. 5m.

3. PARAMETRY TECHNICZNE PALI SDP, FDP, KOLUMN CMC

Wykonujemy pale SDP, FDP, kolumny CMC:

  • średnice: 310, 360, 410, 460, 510, 560, 610 mm
  • długość maksymalna: 24 m
  • nośność: do 2500 kN (w zależności od warunków gruntowych)
Gotowy pal świder φ 310-610mm ostrze tracone głowica obrotowa Zbrojenie Beton Beton