Skip to content

Ścianki szczelne Zabezpieczenia wykopów

Ścianki szczelne zapuszczone w grunt przed wykonaniem projektowanego wykopu stanowią jego obudowę zabezpieczającą jego ściany. Tego typu zabezpieczenie pozwala na prowadzenie prac inżynieryjnych w bliskiej odległości od istniejących obiektów infrastrukturalnych takich jak: budynki, drogi itp. oraz ogranicza powierzchnię potrzebną do wykonania wykopu.

Zainstalowane ścianki szczelne stosuje się z powodzeniem w inwestycjach wymagających tymczasowego zabezpieczanie wykopu jak również, jako stały element konstrukcyjny lub szalunek.

Przykładami najszerszego obszaru stosowania ścianki szczelnej są obiekty infrastruktury komunikacyjnej i budownictwa komunalnego. Ścianka szczelna dzięki możliwości szybkiej mobilizacji sprzętu jak i instalacji w grunt oraz dostępności materiału w naszym przedsiębiorstwie może zostać wykorzystana w wielu gałęziach przemysłu.

Przykładami najczęstszego stosowania ścianki szczelnej są:

  • ściany oporowe wspornikowe,
  • ściany oporowe kotwione w gruncie,
  • konstrukcje stałych ścian tuneli,
  • przyczółki mostowe w mostach kolejowych i drogowych,
  • komory dla przewiertów
  • mury oporowe dla kolei
  • awaryjna naprawa wałów przeciwpowodziowych
  • szalunki obudowy fundamentów