Skip to content

Pale CFA Pale Wiercone Świdrem Ciągłym

Opis technologii pali CFA

Pale CFA (ang. Continuous Flight Auger) znane Polsce pod nazwą pale FSC (Formowane Świdrem Ciągłym) to pale wiercone, wykonywane przy pomocy świdra ciągłego osadzonego na rurowym rdzeniu.

Wykonanie pali CFA polega na pogrążaniu świdra ruchem obrotowym na żądaną głębokość. Po jej osiągnięciu do świdra wpompowuję się mieszankę betonową, która działając pod ciśnieniem wypycha ostrze tracone szczelnie zamykające rdzeń świdra. Podczas podnoszenia świdra beton pod ciśnieniem dokładnie wypełnia trzon pala CFA, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dobry kontakt pala CFA z gruntem na pobocznicy.
Po zakończeniu betonowania do świeżej mieszanki wprowadza się zbrojenie wykonane wcześniej w zakładzie prefabrykacji, zgodnie z projektem. Dzięki zastosowaniu rdzenia rurowego o dużej średnicy możliwe jest również wprowadzenie kosza zbrojeniowego przed podaniem betonu co ułatwia zbrojenia pali CFA o znacznej długości.

Zastosowanie pali CFA

Pale CFA stosowane są najczęściej w gruntach spoistych twardoplastycznych i niespoistych o wysokim stopniu zagęszczenia. Technologia jest stosunkowo tania w wykonaniu w stosunku do uzyskiwanej nośności pala. Bezwibracyjne wykonanie pozwala zastosować pale CFA w pobliżu istniejących budynków.

Parametry techniczne pali CFA

Wykonujemy pale CFA:

  • średnice: ø300, ø400, ø500, ø600 mm
  • długość maksymalna: 30 m
  • nośność: do 2000 kN (w zależności od warunków gruntowych)
φBetonZbrojeniegłowica obrotowaBetonostrześwider300-600mmGotowy paltracone

Nasze pale CFA formujemy bezpośrednio na budowie jako pale betonowe albo żelbetowe. Wykorzystujemy do tego wiertnicę samojezdną. Gwarantujemy, że w trakcie instalowania pali De Waal nie dojdzie do uwolnienia naprężenia i grunt nie zostanie wyniesiony na powierzchnię.

Pale CFA wykonujemy z betonu. Możemy zaopatrzyć je w siatkę zbrojeniową bądź element sprężający. Czas w jakim wykonujemy pale od podstaw jest porównywalny do czasu potrzebnego na instalację gotowych pali prefabrykowanych.

Specjalnie zaprojektowany świder, skonstruowany z trzech odcinków, pozwala na formowanie pala. Dodatkowo z wierceniem, grunt przemieszczamy na boki, co powoduje dogęszczenie podłoża.

Na dole świdra znajduje się rura wykonana ze stali, do której przymocowane są zwoje świdra (o stałym skoku). Zewnętrzna średnica zwojów wyznacza średnicę pala CFA, który będzie instalowany.

Część spajająca jest sztywna i składa się na nią para współosiowych krótkich odcinków, które mają odwrotnie ustawione zwoje. Średnica ich jest zmienna, natomiast w najszerszej części może osiągać wymiar średnicy pala. Dzięki temu ziemia na zwojach nie wydostanie się ponad świder, w trakcie gdy instalujemy pal. Tym samym, wokół górnej części świdra uzyskuje się wolną przestrzeń. Zwoje górnej części ustawione odwrotnie sprawiają, że kiedy świder podnosimy, następuje powtórne rozpychanie gruntu, a co za tym idzie także i dogęszczanie podłoża.

Górnym odcinkiem świdra jest rura stalowa, która może osiągać wymiary od 10 do 20 metrów. Zwykle ma ten sam rozmiar co rura którą stosuje się w dolnym odcinku. Do instalacji pali CFA o średnic od 360-510 mm wykorzystujemy rurę o wymiarze 273/219 mm.

Instalacja pala CFA

Przed procesem wgłębiania świdra w głąb gruntu, na końcu świdra instaluje się stalowe tracone ostrze. Połączyliśmy je z rurą wewnętrzną i obraca się razem ze świdrem. Gdy dochodzi do pełnego zagłębienia, stalowe ostrze zostaje umieszczone w gruncie jako stała stopa pala wierconego.

W momencie gdy zostanie osiągniemy założoną głębokość, dokonujemy kontroli – sprawdzamy czy połączenie ostrza i świdra było szczelne. Jeżeli potwierdzimy, że do wnętrza świdra nie dostała się woda ani grunt, w rurze umieszczamy zbrojenie. W tym momencie rozpoczynamy betonowanie pala CFA, tzw. palowanie. Mieszankę betonową wlewamy przy użyciu pompy do betonu. Beton spływa przez rurę i formuje pal od dna do góry. Kiedy wyciągamy świder, obracamy go powoli w tą samą stronę, w którą obracał się przy zagłębianiu. Zapobiega to wydostawaniu się luźnej ziemi na wierzch, a tym samym dostaniu się do pala.

Nasze maszyny instalują nie tylko pale wiercone pionowe – dzięki najnowszym technologiom jesteśmy w stanie zamontować także pale pochylone.