Skip to content

Pale CFA Pale Wiercone Świdrem Ciągłym

Opis technologii – pale CFA 

Pale CFA (ang. Continuous Flight Auger) znane Polsce pod nazwą pale FSC (Formowane Świdrem Ciągłym) są to pale wiercone, wykonywane przy pomocy świdra ciągłego osadzonego na rurowym rdzeniu.

Wykonanie pali CFA  polega na pogrążaniu świdra ruchem obrotowym na żądaną głębokość. Po jej osiągnięciu do świdra wpompowuje się mieszankę betonową, która podczas podnoszenia świdra dokładnie wypełnia trzon pala CFA, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dobry kontakt pala CFA z gruntem na pobocznicy.
Po zakończeniu betonowania do świeżej mieszanki wprowadza się zbrojenie wykonane wcześniej w zakładzie prefabrykacji, zgodnie z projektem. 

Skorzystaj z usług profesjonalistów z 50 letnim doświadczeniem na rynku!

Skontaktuj się z nami już teraz – terminy uciekają. 

Zastosowanie pali CFA

Pale CFA stosowane są najczęściej w gruntach spoistych twardoplastycznych, takich jak gliny czy iły oraz niespoistych o wysokim stopniu zagęszczenia. Technologia jest stosunkowo tania w wykonaniu w stosunku do uzyskiwanej nośności pala. Bezwibracyjne wykonanie pozwala zastosować pale CFA w pobliżu istniejących budynków. Pale CFA stosuje się pod wszelkiego rodzaju obiekty budowlane, począwszy od domków jednorodzinnych, pylonów reklamowych przez budynki mieszkalne, biurowe i magazynowe, po obiekty mostowe, elektrownie wiatrowe czy budynki wysokościowe.

Pale CFA – parametry techniczne  

ŚREDNICE ø300, ø400, ø500, ø600 mm
DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA 30 m
NOŚNOŚĆ do 2000 kN (w zależności od warunków gruntowych)
BETON  C25/30, C30/37, C35/45
ZBROJENIE

Kosze zbrojeniowe ze sali AIIIN od 4Ø12 do 8 Ø20

Kształtowniki stalowe IPE, IPN, HEB, HEA

Zalety pali wierconych:

  • Szybkość wykonania 
  • Duża nośność 
  • Relatywnie niski koszy 
  • Brak wibracji i wstrząsów
  • Niewielki hałas w czasie palowania

Schemat wykonania pali fundamentowych CFA

φ Beton Zbrojenie głowica obrotowa Beton ostrze świder 300-600mm Gotowy pal tracone

Jak wygląda technologia wykonania w systemie De Waal?

Pale CFA wykonywane w technologii De Waal znacznie różnią się od standardowych pali ze względu na unikatową konstrukcję wiertła oraz specjalnie skonstruowane maszyny. Nasze pale CFA, podobnie jak standardowe, formujemy bezpośrednio na budowie, wykorzystując do tego wiertnicę samojezdną. Możemy wykonać je jako zbrojone (koszami lub kształtownikami) oraz jako niezbrojone (pale/kolumny betonowe).  Czas w jakim wykonujemy pale, jest porównywalny do czasu potrzebnego na instalację gotowych pali prefabrykowanych.

Różnicę stanowi specjalnie zaprojektowany świder na przelotowym rdzeniu o dużej średnicy (średnica wewnętrzna 219 mm, zamykanym od spodu ostrzem traconym. Pozwala ono na zainstalowanie zbrojenia w palu przed podaniem betonu i uformowanie pala zbrojonego na pełnej długości niezależnie od jego długości. Ponadto, dzięki dużej średnicy trzonu (rdzenia) wiertła dodatkowo z wierceniem, grunt przemieszczamy na boki, co powoduje dogęszczenie podłoża. Tak wykonywane pale uznawane są za pale częściowo przemieszczeniowe.

Punkt tracony

Na dole świdra znajduje się punkt tracony, który zabezpiecza wnętrze rdzenia przed dostaniem się do jego wnętrza gruntu i wody podczas wiercenia. To gwarantuje, że po osiągnięciu projektowanej głębokości, podawana mieszanka betonowa nie będzie zanieczyszczona. Największym jednak atutem zastosowania punktu traconego przy wykonywaniu pali CFA w technologii De Waal, jest zminimalizowanie osiadania pala podczas początkowej fazy pracy w gruncie. Punkt tracony nie jest przymocowany do wiertła i w czasie pogrążania jest dociskany do gruntu wiertłem. Po dowierceniu się do żądanej głębokości i rozpoczęciu podnoszenia wiertła punkt tracony pozostaje jako stopa pala bez rozluźnionego gruntu pod spodem. Dzięki takiemu rozwiązaniu pale CFA w technologii De Waal charakteryzują się mniejszym osiadaniem przy początkowym przyroście obciążenia w stosunku do standardowych pali CFA.

Punkt tracony - Pale CFA

Wyjątkowe maszyny De Waal

Nasze maszyny to kolejny element wyróżniający De Waal na polu standardowych pali CFA. Tak zwany otwarty system podawania betonu jest kluczowym elementem składowym technologii De Waal  – umożliwia on instalowanie zbrojenia na pełną długość. Standardowe, „sztywne” podłączenie węża betonu do głowicy obrotowej nie daje możliwości włożenia niczego do wiertła, w przeciwieństwie do kosza zasypowego stosowanego w maszynach De Waal. Beton pompowany jest do kosza zasypowego, a następnie spada pod własnym ciężarem z wysokości kilkunastu metrów, powodując samozagęszczenie. Łapy tylne stosowane w maszynach De Waal gwarantują dodatkową stabilizację podczas wiercenia oraz pozwalają na dociśnięcie wiertła w grunt z większą siłą. Fenomenalnym atutem naszego systemu stabilizacji jest możliwość uniesienia całej maszyny na stopie przedniej oraz tylnych łapach w górę, co umożliwia obrót gąsienic o 360° w miejscu. Takie rozwiązanie chroni platformę roboczą przed uszkodzeniem w czasie manewrowania palownicą, szczególnie na małych i ciasnych budowach.

Gwarantujemy, że w trakcie instalowania pali De Waal nie dojdzie do uwolnienia naprężenia i grunt nie zostanie wyniesiony na powierzchnię.

Instalacja pala CFA

Na początku procesu wiercenia w głąb gruntu, na końcu świdra instaluje się stalowe tracone ostrze (punkt tracony). Specjalne zęby łączą je z rdzeniem wiertła powodując, że punkt tracony obraca się razem ze świdrem. Gdy wiertło dochodzi do zagłębienia zgodnie z założeniami projektu, stalowe ostrze pozostaje w gruncie jako stała stopa pala wierconego.

W momencie gdy osiągniemy założoną głębokość, dokonujemy kontroli – sprawdzamy czy połączenie ostrza i świdra było szczelne. Jeżeli potwierdzimy, że do wnętrza świdra nie dostała się woda ani grunt, w rurze umieszczamy zbrojenie. W tym momencie rozpoczynamy betonowanie pala CFA, tzw. palowanie. Mieszankę betonową wlewamy przy użyciu pompy do betonu. Beton spływa przez rurę i formuje pal od dna do góry. Kiedy wyciągamy świder, obracamy go powoli w tą samą stronę, w którą obracał się przy zagłębianiu. Zapobiega to zsunięciu się luźnej ziemi ze świdra, a tym samym dostaniu się do pala.

Nasze maszyny instalują nie tylko pale wiercone pionowe – dzięki najnowszym technologiom jesteśmy w stanie zamontować także pale pochylone.

Ile kosztuje palowanie CFA? 

Niezwykle ciężko jest sporządzić cennik usługi jaką jest wykonanie pali CFA. Na cenę wpływa wiele czynników jak chociażby średnica wierconego otworu, czas wykonania pracy, kategoria gruntu czy trudności jakie można napotkać podczas wykonywania usługi. Ponadto musimy wziąć pod uwagę aktualne wahania cen na rynku budowlanym co jeszcze bardziej uniemożliwia stworzenie stałego cennika. 

Pale CFA – Realizacje

Napisz do nas
Biuro Techniczne
Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3
+48 68 459 30 02
biuro@dewaal.pl