Pale CFA Pale Wiercone Świdrem Ciągłym

Opis technologii pali CFA

Pale CFA (ang. Continuous Flight Auger) znane Polsce pod nazwą pale FSC (Formowane Świdrem Ciągłym) to pale wiercone, wykonywane przy pomocy świdra ciągłego osadzonego na rurowym rdzeniu.

Wykonanie pali CFA polega na pogrążaniu świdra ruchem obrotowym na żądaną głębokość. Po jej osiągnięciu do świdra wpompowuję się mieszankę betonową, która działając pod ciśnieniem wypycha ostrze tracone szczelnie zamykające rdzeń świdra. Podczas podnoszenia świdra beton pod ciśnieniem dokładnie wypełnia trzon pala CFA, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dobry kontakt pala CFA z gruntem na pobocznicy.
Po zakończeniu betonowania do świeżej mieszanki wprowadza się zbrojenie wykonane wcześniej w zakładzie prefabrykacji, zgodnie z projektem. Dzięki zastosowaniu rdzenia rurowego o dużej średnicy możliwe jest również wprowadzenie kosza zbrojeniowego przed podaniem betonu co ułatwia zbrojenia pali CFA o znacznej długości.

Zastosowanie pali CFA

Pale CFA stosowane są najczęściej w gruntach spoistych twardoplastycznych i niespoistych o wysokim stopniu zagęszczenia. Technologia jest stosunkowo tania w wykonaniu w stosunku do uzyskiwanej nośności pala. Bezwibracyjne wykonanie pozwala zastosować pale CFA w pobliżu istniejących budynków.

Parametry techniczne pali CFA

Wykonujemy pale CFA:

  • średnice: ø300, ø400, ø500, ø600 mm
  • długość maksymalna: 30 m
  • nośność: do 2000 kN (w zależności od warunków gruntowych)
φ Beton Zbrojenie głowica obrotowa Beton ostrze świder 300-600mm Gotowy pal tracone