Skip to content

 

PALISADY Zabezpieczenia wykopów

palisady dzielimy na dwa typy:

 • palisady styczne, kiedy pomiędzy palami pozostaje przestrzeń i nie jest wymagana szczelność
 • palisady sieczne, kiedy pale nachodzą na siebie (wykonywane „na zakład”, zapewniając szczelność technologiczną.

Palisady styczne

Palisady styczne wierci się najczęściej w technologii CFA z rurą obsadową lub CFA. Wszystkie pale pełnią funkcję konstrukcyjną, są zbrojone koszami lub profilami stalowymi a przestrzeń pomiędzy palami oscyluje najczęściej w granicach 5 do 20cm w zależności od warunków gruntowych. Ze względy za pozostawienie przestrzenie pomiędzy palami nie stosuje się palisad stycznych w gruntach nawodnionych.

Palisady sieczne

Palisada sieczna składa się z pali nośnych (konstrukcyjnych) oraz wypełniających wykonywanych na zmianę, które wykonywane są „na zakład” nachodząc na siebie.

Wykonywana jest w systemie VDW („Vor Der Wand” – przed ścianą) w którym dwukierunkowa głowica wiercąca umożliwia ruch obrotowy rury obsadowej w lewą stronę a wewnętrznego wiertła CFA w prawą stronę. Wiertło wkręcane jest w ziemię bez wibracyjnie. Urobek z wiercenia wynoszony jest na powierzchnię na wiertle CFA umieszczonym wewnątrz rury obsadowej.  Po osiągnięciu żądanej głębokości beton jest pompowany pod ciśnieniem przez rdzeń wiertła do jego spodu. Wiertło jest powoli wykręcane do góry, natomiast betonowanie odbywa się w sposób ciągły pod odpowiednim ciśnieniem. Po zabetonowaniu całego pala wprowadza się w świeżą mieszankę betonową zbrojenie koszowe lub z profili stalowych.  W palisadzie siecznej, niezbrojone pale wykonane są jako pierwsze (pale wypełniające) naprzemiennie ze zbrojonymi palami wykonanymi w drugiej fazie (pale nośne/konstrukcyjne).

Podczas wiercenia pali konstrukcyjnych, uprzednio wywiercone pale wypełniające są skrawane, aby uzyskać dobre połączenie pomiędzy palami.

Siły wywierane na palisadę przez ciężar gruntu, sąsiednie budynki oraz ciśnienie hydrostatyczne są przenoszone przez pale wypełniające na pale konstrukcyjne. Nieuzbrojone kolumny wypełniające służą tylko do wypełnienia przestrzeni i tym samym zabezpieczenia przed niekontrolowanym przedostawaniem się gruntu i wody do wykopu.

Palisady mogą pracować jako konstrukcje wspornikowe, zakotwione lub rozparte. Sposób pracy zależy od warunków gruntowych, projektowanej głębokości wykopu oraz sąsiedniej zabudowy.

Specyfikacje techniczne palisad

 • Średnice: 430 mm – 530 mm – 630 mm
 • Głębokość: maksymalnie 19 m
 • Zakład pali: od 50 do 70 mm
 • Głębokość wykopu: od 2 do 10m

Zalety palisad

 • Pełnią funkcję tymczasowego lub stałego zabezpieczenia wykopu
 • Zmniejszają dopływ wody, ale nie są wodoszczelne
 • palisady potrafią wytrzymać niskie i wysokie obciążenia
 • Wykonywane są bez wibracji i przy niskim natężeniu hałasu
 • Mogą być wykonane bardzo blisko sąsiadujących budynków (min. 25 cm)
 • Nadają się również do mniejszych wykopów