Wykonano 57 pali wierconych typu przemieszczeniowego o średnicy 41 cm oraz 45 pali wierconych typu przemieszczeniowego o średnicy 46 cm. Razem wykonano 102 szt. pali o łącznej długości 806 mb.