Realizacja ta obejmowała wykonanie pali wierconych CFA pod komorę bioreaktora oczyszczalni ścieków w Siedlcach. Badania CPT oraz obliczenia przeprowadzone przez naszą firmę pozwoliły na zredukowanie średnicy pali CFA z 500mm na 400mm i długości 6m oraz wykazały konieczność wydłużenia pali w jednym z narożników do 9m w związku w występowaniem gorszych warunków gruntowych. Ze względu na konieczność przeniesienia sił wyciągających pale zostały zaprojektowane jako wiercone w technologii CFA, która gwarantowała odpowiednie zakotwienie w piaski drobne ID=0,7