Gorzów Nova Park Gorzów Wielkopolski

Kontynuacja realizacji z 2008 r., największej jaką De Waal zrealizował w Polsce. W ramach głównego kontraktu wykonaliśmy 2548 pali pod konstrukcję obiektu Galerii Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz 478 mb palisady, która zabezpieczała wykop stanowiąc jednocześnie konstrukcję nośną dla kondygnacji nadziemnych. Pale wykonane w 2011 były palami dodatkowymi wynikającymi ze zmian projektowych. Łącznie wykonaliśmy 124 pale przemieszczeniowe o średnicach od 36 do 46 cm pod konstrukcję budynku oraz obiekty inżynierskie.