Skip to content

SONDEX Podstawa projektowania fundamentów

W budownictwie mechanika gruntów a zwłaszcza badania głębokościowe stanowią podstawę projektowania fundamentów. Precyzyjne badania, wykonane przez specjalistów,  skoncentrowane na zagadnieniach bezpieczeństwa oraz kosztach inwestycji są niezbędna dla opracowania projektu budowlanego i uniknięcia pękających ścian, zapadających się fundamentów oraz innych problemów.

Sondex jest jednostką specjalizującą się w badaniach gruntu dla potrzeb budownictwa.

Dysponujemy zaawansowanym technologicznie sprzętem pozwalającym szybko i efektywnie uzyskać wyniki badań gruntu do głębokości 30m. W jego skład wchodzą:

  • urządzenie do zdalnego badania gruntu o maksymalnym nacisku 100kN
  • pojazdy terenowe o maksymalnym nacisku 120 kN
  • ciężarówki gąsienicowe o maksymalnym nacisku 200kN

Pojazdy wyposażone są w ploter, telefon komórkowy oraz sprzęt do przesyłania danych, dzięki czemu dane pomiarowe są natychmiast przesyłane do siedziby firmy i przetwarzane. Procedura ta pozwala nam na bieżąco korygować działania pomiarowe oraz bardzo szybko opracować kompletny raport.

SONDOWANIE CPT (z ang. CONE PENETRATION TEST)

Sondowanie CPT polega na wprowadzaniu w grunt rury zamkniętej u dołu sondą w kształcie stożka. Sonda wprowadzana jest pionowo przy utrzymaniu stałej prędkości 2cm/s. Podczas badania mierzone i rejestrowane są m.in. siły oporu gruntu pod stożkiem, siła tarcia na pobocznicy rury oraz głębokość sondy.

W przeciągu kilku minut uzyskuje się dane pomiarowe, na podstawie których można ocenić nośność gruntu oraz jego zachowania związane z osiadaniem.
Wyniki uzyskiwane w czasie pomiaru przedstawiane są w formie czytelnego wykresu.