Zakres projektu obejmował wykonanie niezależnej nadbudowy istniejącego budynku. Ze względu na zalegające w podłożu grunty organiczne oraz konieczność przeniesienia obciążeń poniżej fundamentów istniejących, zastosowano pale wiercone przemieszczeniowe oraz pale CFA.