Budynek handlowo-usługowy Środa Śląska

Ze względu na warunki gruntowe – grunty spoiste o niskich parametrach wytrzymałościowych zastosowano pale przemieszczeniowe o śrubowym kształcie pobocznicy.