Budynek handlowo-usługowy Dobiegniew

Wiercenia wykonane w ramach dokumentacji geotechnicznej wskazywały iż pale długości 8m pozwolą na przeniesienie zakładanych obciążeń. Sondowania statyczne przeprowadzone przez De Waal przed realizacją wskazały konieczność wykonania dłuższych pali.