Wykonanie 40 pali wierconych typu przemieszczeniowego o średnicy 31cm, długości średniej 12m